Borlänge Energi – konceptutveckling energitjänster

Borlänge Energi startade under 2015 upp ett nytt affärsområde – Energitjänster – som är en samling av tjänster och produkter där energieffektivisering är den gemensamma faktorn. Energitjänster riktas främst mot företagskunder.

Panama har hjälpt till med konceptutveckling och paketering fram till färdigt säljstödsmaterial i olika former.

BE_energikoll_pres-1024x555.jpg
BE_energikoll-1024x704.jpg
ÖvrigtPanama Communication